logo
Canada


Regina–Qu’Appelle (federal)


MP: Andrew Scheer (CPC)


Latest projection: February 5, 2023

CPC safe hold
Regina–Qu’Appelle 62% ± 8% CPC 24% ± 7% NDP 9% ± 5% LPC 3% ± 3% GPC 2% ± 2% PPC CPC 2021 61.84% 338Canada Popular vote projection | February 5, 2023
50% 100% Regina–Qu’Appelle >99% CPC <1% NDP <1% LPC Odds of winning | February 5, 2023


Popular vote projection | Regina–Qu’Appelle

LPC 9% ± 5% CPC 62% ± 8% NDP 24% ± 7% Popular vote projection % | Regina–Qu’Appelle 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 LPC CPC NDP

Odds of winning | Regina–Qu’Appelle

LPC <1% CPC >99% NDP <1% GPC <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 LPC CPC NDP GPC

Recent electoral history | Regina–Qu’Appelle2015 2019 2021 Proj. CPC 44.7% 63.1% 61.84% 62% ± 8% NDP 30.2% 19.8% 20.87% 24% ± 7% LPC 22.8% 11.7% 10.08% 9% ± 5% PPC 0.0% 1.3% 5.09% 2% ± 2% GPC 2.3% 3.3% 2.13% 3% ± 3% BQ 0.0% 0.0% 0.0% 0% ± 0%