logo
Ontario


Richmond Hill


MPP: Wai, Daisy (PC)


Latest projection: March 17, 2023

Likely PCPO
Richmond Hill 51% ± 9% PCPO 33% ± 9% OLP 8% ± 4% NDP 3% ± 3% GPO 2% ± 2% NBPO 2% ± 2% ONP PCPO 2022 52.6% 338Canada Popular vote projection | March 17, 2023
50% 100% Richmond Hill >99% PCPO <1% OLP <1% NDP Odds of winning | March 17, 2023


Popular vote projection | Richmond Hill

OLP 33% ± 9% PCPO 51% ± 9% NDP 8% ± 4% Popular vote projection % | Richmond Hill 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 OLP PCPO NDP

Odds of winning | Richmond Hill

OLP <1% PCPO >99% NDP <1% GPO <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 OLP PCPO NDP GPO

Recent electoral history | Richmond Hill2014 2018 2022 Proj. PCPO 35.7% 51.2% 52.6% 51% ± 9% OLP 48.2% 27.9% 31.5% 33% ± 9% NDP 11.3% 17.3% 9.1% 8% ± 4% GPO 3.2% 2.9% 3.0% 3% ± 3% NBPO 0.0% 0.0% 1.8% 2% ± 2% ONP 0.0% 0.0% 1.7% 2% ± 2%