logo
Ontario


Kenora—Rainy River


MPP: Rickford, Greg (PC)


Latest projection: March 17, 2023

Safe PCPO
Kenora—Rainy River 59% ± 11% PCPO 19% ± 8% NDP 12% ± 7% OLP 4% ± 4% GPO 3% ± 3% NBPO 2% ± 3% ONP PCPO 2022 59.4% 338Canada Popular vote projection | March 17, 2023
50% 100% Kenora—Rainy River >99% PCPO <1% NDP <1% OLP Odds of winning | March 17, 2023


Popular vote projection | Kenora—Rainy River

OLP 12% ± 7% PCPO 59% ± 11% NDP 19% ± 8% GPO 4% ± 4% Popular vote projection % | Kenora—Rainy River 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 OLP PCPO NDP GPO

Odds of winning | Kenora—Rainy River

OLP <1% PCPO >99% NDP <1% GPO <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 OLP PCPO NDP GPO

Recent electoral history | Kenora—Rainy River2014 2018 2022 Proj. PCPO 29.5% 48.4% 59.4% 59% ± 11% NDP 52.7% 37.5% 19.9% 19% ± 8% OLP 14.9% 10.6% 11.4% 12% ± 7% GPO 2.9% 3.6% 3.8% 4% ± 4% NBPO 0.0% 0.0% 2.5% 3% ± 3% ONP 0.0% 0.0% 1.7% 2% ± 3%