logo
Quebec


Trois-Rivières


MNA: Jean Boulet (CAQ)


Latest projection: December 22, 2022

Safe CAQ hold
Trois-Rivières 50% ± 9% CAQ 17% ± 6% PQ 16% ± 6% QS 11% ± 5% QCP 6% ± 3% LIB CAQ 2022 50.8% Popular vote projection | December 22, 2022
50% 100% Trois-Rivières >99% CAQ <1% PQ <1% QS Odds of winning | December 22, 2022


Popular vote projection | Trois-Rivières

LIB 6% ± 3% PQ 17% ± 6% CAQ 50% ± 9% QS 16% ± 6% QCP 11% ± 5% Popular vote projection % | Trois-Rivières 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS QCP

Odds of winning | Trois-Rivières

LIB <1% PQ <1% CAQ >99% QS <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Recent electoral history | Trois-Rivières2014 2018 2022 Proj. CAQ 23.7% 41.2% 50.8% 50% ± 9% QS 8.2% 17.3% 16.4% 16% ± 6% PQ 27.7% 15.4% 14.3% 17% ± 6% QCP 0.7% 1.8% 12.3% 11% ± 5% LIB 38.9% 22.4% 5.5% 6% ± 3%