logo
Quebec


Saint-Henri–Sainte-Anne


MNA: Guillaume Cliche-Rivard (QS)


Latest projection: March 14, 2023

QS likely hold
Saint-Henri–Sainte-Anne 43% ± 8% QS 27% ± 7% LIB 13% ± 5% PQ 12% ± 4% CAQ 4% ± 2% QCP LIB 2022 36.2% Popular vote projection | March 14, 2023
50% 100% Saint-Henri–Sainte-Anne 99% QS 1% LIB <1% PQ Odds of winning | March 14, 2023


Popular vote projection | Saint-Henri–Sainte-Anne

LIB 27% ± 7% PQ 13% ± 5% CAQ 12% ± 4% QS 43% ± 8% Popular vote projection % | Saint-Henri–Sainte-Anne 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Odds of winning | Saint-Henri–Sainte-Anne

LIB 1% PQ <1% CAQ <1% QS 99% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Recent electoral history | Saint-Henri–Sainte-Anne2014 2018 2022 Proj. LIB 51.3% 38.1% 36.2% 27% ± 7% QS 11.0% 23.8% 27.7% 43% ± 8% CAQ 11.2% 18.6% 17.7% 12% ± 4% PQ 22.7% 11.5% 8.3% 13% ± 5% QCP 0.0% 1.2% 6.4% 4% ± 2%