logo
Quebec


Rousseau


MNA: Louis-Charles Thouin (CAQ)


Latest projection: December 22, 2022

Safe CAQ hold
Rousseau 50% ± 9% CAQ 20% ± 7% PQ 13% ± 6% QCP 13% ± 5% QS 3% ± 2% LIB CAQ 2022 50.6% Popular vote projection | December 22, 2022
50% 100% Rousseau >99% CAQ <1% PQ <1% QCP Odds of winning | December 22, 2022


Popular vote projection | Rousseau

PQ 20% ± 7% CAQ 50% ± 9% QS 13% ± 5% QCP 13% ± 6% Popular vote projection % | Rousseau 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 Election 2022 PQ CAQ QS QCP

Odds of winning | Rousseau

LIB <1% PQ <1% CAQ >99% QS <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Recent electoral history | Rousseau2014 2018 2022 Proj. CAQ 38.5% 53.2% 50.6% 50% ± 9% PQ 39.9% 26.4% 17.9% 20% ± 7% QCP 0.1% 1.0% 15.0% 13% ± 6% QS 5.5% 13.0% 13.1% 13% ± 5% LIB 15.0% 5.2% 3.5% 3% ± 2%