logo
Quebec


Mercier


MNA: Ruba Ghazal (QS)


Latest projection: December 22, 2022

QS safe hold
Mercier 53% ± 10% QS 15% ± 6% PQ 14% ± 6% LIB 10% ± 5% CAQ 4% ± 3% QCP 3% ± 3% OTH QS 2022 53.9% Popular vote projection | December 22, 2022
50% 100% Mercier >99% QS <1% PQ <1% LIB Odds of winning | December 22, 2022


Popular vote projection | Mercier

LIB 14% ± 6% PQ 15% ± 6% CAQ 10% ± 5% QS 53% ± 10% Popular vote projection % | Mercier 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Odds of winning | Mercier

LIB <1% PQ <1% CAQ <1% QS >99% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Recent electoral history | Mercier2014 2018 2022 Proj. QS 44.0% 54.5% 53.9% 53% ± 10% PQ 19.4% 12.1% 14.6% 15% ± 6% LIB 26.3% 17.7% 14.0% 14% ± 6% CAQ 7.9% 8.1% 10.3% 10% ± 5% QCP 0.0% 0.4% 3.8% 4% ± 3%