logo
Quebec


Laval-des-Rapides


MNA: Céline Haytayan (CAQ)


Latest projection: March 14, 2023

Leaning CAQ hold
Laval-des-Rapides 31% ± 7% CAQ 28% ± 7% LIB 18% ± 6% QS 16% ± 5% PQ 6% ± 3% QCP CAQ 2022 31.9% Popular vote projection | March 14, 2023
50% 100% Laval-des-Rapides 75% CAQ 25% LIB <1% QS Odds of winning | March 14, 2023


Popular vote projection | Laval-des-Rapides

LIB 28% ± 7% PQ 16% ± 5% CAQ 31% ± 7% QS 18% ± 6% QCP 6% ± 3% Popular vote projection % | Laval-des-Rapides 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS QCP

Odds of winning | Laval-des-Rapides

LIB 25% PQ <1% CAQ 75% QS <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Recent electoral history | Laval-des-Rapides2014 2018 2022 Proj. CAQ 17.2% 30.7% 31.9% 31% ± 7% LIB 44.2% 31.6% 28.7% 28% ± 7% QS 5.6% 16.8% 16.7% 18% ± 6% PQ 31.2% 15.4% 12.9% 16% ± 5% QCP 0.0% 1.1% 8.6% 6% ± 3%