logo
Quebec


Lac-Saint-Jean


MNA: Éric Girard (CAQ)


Latest projection: December 22, 2022

Safe CAQ hold
Lac-Saint-Jean 50% ± 10% CAQ 29% ± 8% PQ 10% ± 5% QCP 7% ± 4% QS 3% ± 2% LIB CAQ 2022 51.5% Popular vote projection | December 22, 2022
50% 100% Lac-Saint-Jean >99% CAQ <1% PQ <1% QCP Odds of winning | December 22, 2022


Popular vote projection | Lac-Saint-Jean

PQ 29% ± 8% CAQ 50% ± 10% QS 7% ± 4% QCP 10% ± 5% Popular vote projection % | Lac-Saint-Jean 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 Election 2022 PQ CAQ QS QCP

Odds of winning | Lac-Saint-Jean

LIB <1% PQ <1% CAQ >99% QS <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Recent electoral history | Lac-Saint-Jean2014 2018 2022 Proj. CAQ 18.3% 39.3% 51.5% 50% ± 10% PQ 44.5% 31.8% 25.6% 29% ± 8% QCP 0.8% 0.9% 11.4% 10% ± 5% QS 6.3% 14.8% 7.6% 7% ± 4% LIB 28.2% 12.5% 3.0% 3% ± 2%