logo
Quebec


Chauveau


MNA: Sylvain Lévesque (CAQ)


Latest projection: March 14, 2023

Safe CAQ hold
Chauveau 48% ± 8% CAQ 26% ± 7% QCP 11% ± 4% PQ 10% ± 4% QS 4% ± 2% LIB CAQ 2022 46.8% Popular vote projection | March 14, 2023
50% 100% Chauveau >99% CAQ <1% QCP <1% PQ Odds of winning | March 14, 2023


Popular vote projection | Chauveau

LIB 4% ± 2% PQ 11% ± 4% CAQ 48% ± 8% QS 10% ± 4% QCP 26% ± 7% Popular vote projection % | Chauveau 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS QCP

Odds of winning | Chauveau

LIB <1% PQ <1% CAQ >99% QS <1% QCP <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS QCP

Recent electoral history | Chauveau2014 2018 2022 Proj. CAQ 52.5% 47.1% 46.8% 48% ± 8% QCP 1.0% 8.6% 31.8% 26% ± 7% QS 3.7% 10.3% 8.8% 10% ± 4% PQ 12.2% 9.2% 7.6% 11% ± 4% LIB 29.9% 22.5% 3.8% 4% ± 2%