logo
Quebec


Anjou–Louis-Riel


MNA: Karine Boivin Roy (CAQ)


Latest projection: March 14, 2023

Leaning CAQ hold
Anjou–Louis-Riel 35% ± 8% CAQ 30% ± 8% LIB 16% ± 6% QS 13% ± 5% PQ 6% ± 3% QCP CAQ 2022 35.6% Popular vote projection | March 14, 2023
50% 100% Anjou–Louis-Riel 83% CAQ 17% LIB <1% QS Odds of winning | March 14, 2023


Popular vote projection | Anjou–Louis-Riel

LIB 30% ± 8% PQ 13% ± 5% CAQ 35% ± 8% QS 16% ± 6% QCP 6% ± 3% Popular vote projection % | Anjou–Louis-Riel 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS QCP

Odds of winning | Anjou–Louis-Riel

LIB 17% PQ <1% CAQ 83% QS <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Recent electoral history | Anjou–Louis-Riel2014 2018 2022 Proj. CAQ 16.8% 28.9% 35.6% 35% ± 8% LIB 50.8% 39.1% 30.5% 30% ± 8% QS 7.7% 14.5% 14.8% 16% ± 6% PQ 23.2% 14.7% 11.0% 13% ± 5% QCP 0.0% 0.0% 7.2% 6% ± 3%