logo
British columbia


Chilliwack-Kent


MLA: Kelli Paddon (NDP)


Latest projection: February 11, 2023

NDP leaning
Chilliwack-Kent 44% ± 9% NDP 38% ± 9% BCU 11% ± 5% BCG 5% ± 4% OTH 3% ± 2% BCC NDP 2020 36.4% 338Canada Popular vote projection | February 11, 2023
50% 100% Chilliwack-Kent 79% NDP 21% BCU <1% BCG Odds of winning | February 11, 2023


Popular vote projection | Chilliwack-Kent

BCU 38% ± 9% NDP 44% ± 9% BCG 11% ± 5% OTH 5% ± 4% Popular vote projection % | Chilliwack-Kent 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 BCU NDP BCG OTH

Odds of winning | Chilliwack-Kent

BCU 21% NDP 79% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 BCU NDP

Recent electoral history | Chilliwack-Kent2017 2020 Proj. NDP 32.4% 36.4% 44% ± 9% BCU 52.8% 30.7% 38% ± 9% BCG 14.9% 8.0% 11% ± 5% BCC 0.0% 0.0% 3% ± 2%