logo
New brunswick


Miramichi Bay-Neguac


MLA: Réjean Savoie (PC)


Latest projection: December 31, 2022

PC leaning
Miramichi Bay-Neguac 43% ± 8% PC 38% ± 8% LIB 14% ± 5% GRN 3% ± 2% PANB 2% ± 1% NDP LIB 2020 43.6% 338Canada Popular vote projection | December 31, 2022
50% 100% Miramichi Bay-Neguac 71% PC 29% LIB Odds of winning | December 31, 2022


Popular vote projection | Miramichi Bay-Neguac

LIB 38% ± 8% PC 43% ± 8% GRN 14% ± 5% Popular vote projection % | Miramichi Bay-Neguac 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2021► 2021-01-01 2021-04-01 2021-07-01 2021-10-01 2022► 2022-01-01 2022-04-01 2022-07-01 2022-10-01 2023► 2023-01-01 2023-04-01 2023-07-01 LIB PC GRN

Odds of winning | Miramichi Bay-Neguac

LIB 29% PC 71% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2021► 2021-01-01 2021-04-01 2021-07-01 2021-10-01 2022► 2022-01-01 2022-04-01 2022-07-01 2022-10-01 2023► 2023-01-01 2023-04-01 2023-07-01 LIB PC

Recent electoral history | Miramichi Bay-Neguac2018 2020 Proj. LIB 42.0% 43.6% 38% ± 8% PC 20.8% 33.7% 43% ± 8% PANB 11.0% 11.0% 3% ± 2% GRN 4.2% 10.1% 14% ± 5% NDP 8.6% 1.7% 2% ± 1%